Lună: iulie 2012

Va puteti exprima multumirea sau nemultumirea

Rugam pacientii distrofici care au fost internati la Intorsura Buzaului sa completeze chestionarul privind conditiile de tratament, igiena si mancare. Chestionarul completat trebuie trimis pe adresa postala sau electronica a asociatiei: str. Bailor,Nr. 197, Loc. Vâlcele, jud. Covasna, Tel.: +4 0720.04.98.19 e-mail: admrvalcele06@yahoo.com CHESTIONAR În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe […]

Urmare a memoriului adresat Prefecturii Covasna

                R O M Â N I A                                    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                            INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL COVASNA        NESECRET Exemplar nr. ____ Nr.9215 Data 16.07.2012 Către,     – DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA     – ASOCIAŢIA DISTROFICILOR MUSCULAR – ROMÂNIA     – SINDICATUL „SANITAS” COVASNA     – SPITALUL […]

Demersurile Asociatiei in vederea redeschiderii Centrului Dr. Radu Horia

 ASOCIATIA DISTROFICILOR MUSCULAR- ROMANIA Str. Bailor 197, VALCELE-COVASNA,   tel :0720049819, admrvalcele06@yahoo.com, www.admromania.ro Cont IBAN RO 41 RNCB 0124038009330001:, BCR Suc. Sf.Gheorghe, Covasna,  Cod FISCAL: 8896012   Nr. 22 / 02.07. 2012 CATRE    PREFECTURA JUDETULUI COVASNA, STIMATE DOMNULE PREFECT CODRIN MUNTEANU   Reforma în sănătate începută cu un an în urmă […]