ADMR este asociaţie naţionalã de persoane cu handicap neuromuscular.

ADMR are misiunea de a apăra și promova drepturile și interesele legitime comune persoanelor diagnosticate cu distrofii musculare. Statistica înregistrează 35 000 de astfel de cazuri în România.

Scopul ADMR se realizează prin informare și monitorizare sistematică, dialog și consultare, prin propuneri legislative, prin campanii strategice de influențare a politicilor publice.

ADMR desfășoară activități de integrare a distroficilor în societate, acțiuni de susținere a acestora în familie, acțiuni de educare a aparținătorilor, acțiuni de instruire a membrilor săi, pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile, activități recreative și culturale.

ADMR este proprietara unui vast imobil în localitatea Vâlcele, jud. Covasna (la o distanţã de 25 de km de Braşov, via Sânpetru-Bod-Araci-Vâlcele, şi 12 km de Sf. Gheorghe), fosta Şcoalã Preventorialã, şi a unui teren de 1200 m.p. Clãdirea adãposteşte Centrul de Asistență.

ADMR este membru cu drepturi depline în Consiliul Național al Dizabilității din România.

ADMR funcţioneazã în baza unui statut propriu, cu avizul Ministerului Sãnãtãţii, cu personalitate juridicã, fiind înregistratã la Judecãtoria Mun. Sf. Gheorhghe, jud. Covasna.

ADMR informează periodic pacienții distrofici despre programe proprii, noutăţi privind cercetarea medicală în domeniu, precum şi multe alte aspecte legate de viaţa asociaţiei.

ADMR este membru cu drept deplin în Consiliul Național al Dizabilității din România.

Filiale ADMR:
• Arad: preşedinte Mihai Fighir e-mail: admrarad@yahoo.com

ADMR Arad aici…

• București: președinte Daniela Tontsch,

E-mail: danielatontsch@yahoo.com,  http://admrbucuresti.wordpress.com;

ADMR este membră a EAMDA (Alianţa Europeană a ţărilor cu asociaţii pentru persoanele cu handicap neuromuscular), site www.eamda.net, şi WANDA (Alianţa Mondialã a ţărilor cu asociaţii pentru persoanele cu handicap neuromuscular).

ADMR are ca principal colaborator şi partener AFM, Asociaţia Franceză de Luptă contra Miopatiilor; site: www.afm-france.org