Dragi colegi de suferinta,

  • Noi, reprezentantii biroului director al Asociatiei Distroficilor Muscular din Romania, suntem convinsi ca doriti cele mai noi informatii in legatura cu redeschiderea spitalului “Dr. Radu Horia”.  Inainte de a va prezenta situatia in ordinea pasilor parcursi, dati-ne voie sa va spunem ca in spatele acestor actiuni se desfasoara o munca extrem de intensa, asta in conditiile in care si noi suntem distrofici imobilizati, dependenti total de ajutorul familiei.
  • Aveti in blogul ADMR (http://asociatiadistroficilormuscular.wordpress.com ) memoriul adresat prefectului de Covasna si infomatia conform careia in urma acestui memoriu Prefectul Codrin Munteanu a dat dispozitie de infiintare a unui grup de lucru, care sa analizeze situatia prezentata. Asociatia Distroficilor Muscular a fost prezenta la fiecare sedinta a grupului de lucru prin reprezentantii sai.
  • Acesta este raportul grupului de lucru, expediat de Prefectura Covasna catre Ministerul Sanatatii, in luna octombrie 2012, la care nu am primit niciun raspuns:

     

P R E F E C T,

Codrin Dumitru Munteanu

            

 NOTĂ-RAPORT 

 

 Obiect:       

„Raport al Grupului de lucru constituit prin Ordinul Prefectului Judeţul Covasna nr. 192/25.07.2012 pentru soluţionarea petiţiei formulată de Asociaţia Distroficilor Muscular – România din Vâlcele cu nr. 22/02.07.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna cu nr. 9.215/18.06.2012

Analiză:

Prin petiţia cu nr. 22/02.07.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna cu nr. 9.215/18.06.2012, Asociaţia Distroficilor Muscular – România din Vâlcele a prezentat problemele cu care se confruntă pacienţii diagnosticaţi cu distrofie musculară din momentul desfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele.

Ca urmare, prin Ordinul Prefectului Judeţul Covasna nr. 192/25.07.2012, s-a constituit Grupul de lucru pentru soluţionarea petiţiei formulate de Asociaţia Distroficilor Muscular – România din Vâlcele.

În conformitate, cu prevederile Ordinului menţionat, obiectivele grupului de lucru constituit au fost, următoarele:

1. verificarea şi analizarea aspectelor relevate prin petiţia nr. 22.02.07.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna cu nr. 9.215/02.07.2012,

2. prezentarea legislaţiei în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, respectiv în domeniul persoanelor cu distrofii musculare;

3. verificarea stării actuale a imobilului în care a funcţionat Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele până la preluarea de către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna – Secţia Externă Întorsura Buzăului;

4. analizarea situaţiei persoanelor cu distrofie musculară după mutarea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” în clădirea Secţiei Externe Întorsura Buzăului;

5. formulare de concluzii şi propuneri.

Centrul de Patologie Neuro-Musculară „ Dr. Radu Horia”

Centrul de Patologie Neuromusculară „ Dr. Radu Horia” a fost o unitate spitalicească de monospecialitate (neurologie) aflată în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii. Obiectul de activitate al unităţii l-a constituit patologia eredo-degenerativă neuro-musculară cu determinism genetic, patologie ce afectează îndeosebi copilul şi adultul tânăr.

A fost singura unitate de acest gen din ţară, cazurile dirijate aici beneficiind de investigaţii de specialitate, specifice, precum şi de experienţa unui colectiv familiarizat cu asemenea pacienţi.

Centrul a funcţionat într-o clădire construită între anii 1936-1937, având ca destinaţie primară un complex hotelier balnear. În 1954 devine Unitatea Medicală Specială, fiind destinată asigurării serviciilor medicale comunităţii greceşti stabilite în Vâlcele. Prin Ordinul 490 din 20.07.1965, Unitatea Medicală Specială se reprofilează şi devine „Sanatoriul Balneo-Climateric pentru tratamentul copiilor cu deficienţe motorii” fără a avea un profil bine definit. Prin venirea dr. Radu Horia în 1962, are loc profilarea în domeniul patologiei genetice neuromusculare.

Personalitate de primă mărime a şcolii medicale româneşti, dr. Radu Horia, a creat în anul 1965, în localitatea Vâlcele, primul şi singurul “Centru de diagnostic, cercetare şi tratament al maladiilor redo-degenerative”.

Din anul 1973, devine spital de monospecialitate aparţinând Ministerului Sănătăţii, cu caracter de centru metodologic sub denumirea de „Spitalul de Patologie Neuromusculară”. Prin Ordinul M.S. 1400/2.10.1991, devine centru de diagnostic, cercetare şi tratament sub denumirea de „Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia”.

Din anul 2002, în conformitate cu anexa nr. 1 din H.G. nr. 1.106/10.10.2002 Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia a fost declarat unitate de interes naţional aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Din momentul transformării unităţii în spital de patologie neuromusculară, colectivul medical a atras atenţia şi asupra efectelor benefice ale aeroterapiei cât şi a proprietăţilor terapeutice ale apelor minerale din zonă (apa minerală de Vâlcele este considerată cea mai bogată în magneziu din ţară şi a patra din lume, fiind foarte eficientă în ameliorarea stărilor de epuizare fizică şi psihică, întârzieri în dezvoltare, în convalescenţă, afecţiuni cardiovasculare, ischemie cardiacă). Au fost făcute demersuri în înfiinţarea unui compartiment de balneofizioterapie şi recuperare medicală care să se profileze în timp pe tratamentul specific al acestor afecţiuni, utilizând cu maximă eficienţă resursele naturale.

În cursul anului 2010 acest Centru a funcţionat cu un număr de 75 de paturi (60 adulţi şi 15 copii), 1.057 de pacienţi beneficiind de servicii de asistenţă medicală.

În mod inexplicabil, la propunerea Consiliului Judeţean Covasna şi a Direcţiei de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SănătatePublicaCovasna, a fost elaborată H.G. nr. 489/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna, hotărâre prin care a fost aprobată desfiinţarea Centrului de Patologie Neuromusculară „ Dr. Radu Horia” Vâlcele aflat în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii prin preluarea activităţii de către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna şi transferul activităţii de asistenţă medicală din cadrul centrului în imobilul de la Întorsura Buzăului, construcţie cu destinaţia de sediu, finanţată de Ministerul Sănătăţii.

Având în vedere acţiunile de protest ale pacienţilor şi cadrelor medicale precum şi memoriul Asociaţiei Distroficilor Muscular din România din luna martie 2011 înaintat Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna, cu privire la desfiinţarea Centrul de Patologie Neuromusculară „ Dr. Radu Horia”, au fost iniţiate de către instituţia noastră demersuri în vederea sprijinirii acestora, fiind înaintată Ministerului Sănătăţii adresa cu nr. 4.393/28.03.2011 prin care se solicita analiza situaţiei, sub aspect medical şi social, în vederea reconsiderării proiectului de hotărâre de guvern în sensul menţinerii unităţii spitaliceşti în localitatea Vâlcele, astfel încât să primeze interesul bolnavilor şi al salariaţilor.

 

Secţia Externă Întorsura Buzăului

În baza prevederilor art. 1, alin. (2) din H.G. nr. 489/2011, privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna, s-a efectuat predarea/ primirea ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitată de C.P.N.M. „Dr. Radu Horia”, respectiv Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna, potrivit Protocolului de predare/preluare, înregistrat sub nr. 5679/01.06.2011, urmând ca activitatea de asistenţă medicală preluată să se desfăşoare în imobilul situat în Întorsura Buzăului.

În acest imobil a funcţionat Centrul de Sănătate „Întorsura Buzăului”, unitate fără personalitate juridică aparţinând de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfântu Gheorghe, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Covasna şi care a fost desfiinţat prin aceeaşi hotărâre de guvern.

Prin comasare a unităţilor sanitare, a luat fiinţă Secţia Externă Întorsura Buzăului activitatea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” fiind preluată de către Spitalului de Recuperare Cardiovasculară Covasna, denumit din anul 2010 „Dr. Benedek Geza”.

Verificările efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului prefectului nr. 192/25.07.2012 au constat în:

– vizita grupului de lucru la cele două locaţii: Secţia Externă Întorsura Buzăului (încăperile secţiei de neurologie precum şi cele în care se efectuează fizioterapia, recuperarea locomotorie, blocul alimentar, etc.) şi fostul Centru de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele în data de 02.08.2012;

– realizarea unui chestionar privind activitatea organizatorică, administrativă şi medicală din cele două centre (Întorsura Buzăului şi Vâlcele), chestionar completat de bolnavii internaţi în Secţia Externă Întorsura Buzăului, la momentul controlului;

– efectuarea unor poze la ambele locaţii (anexe);

– solicitarea unor puncte de vedere privind situaţia celor două locaţii:

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna: prezentarea legislaţiei în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, respectiv în domeniul persoanelor cu distrofii musculare

Casei de Asigurări de Sănătate Covasna: modalităţile de contractare a serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna în anul 2012, comparativ cu modalităţile de contractare a serviciilor medicale în anul 2011 pentru cele 4 unităţi spitaliceşti: Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna,  Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, Spitalului Orăşenesc Covasna şi Centrului de Sănătate Întorsura Buzăului din cadrul Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe.

Direcţiei de Sănătate Publică Covasna: justificarea privind propunerea formulată pentru transferul activităţii Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele către Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna – Spitalul Întorsura Buzăului, propunere care a stat la baza emiterii de către Guvernul României a H.G. nr. 489/11.05.2011;

Managerului Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna: numărul de bolnavi, adulţi şi copii cu distrofie musculară spitalizaţi în cadrul Spitalului la momentul actual (Întorsura Buzăului şi Covasna) precum şi capacitatea maximă de spitalizare a pacienţilor; aspectele semnalate privind accesul persoanelor cu distrofie musculară la tratament: modalitatea de acordare a consultaţiei de către personalul medical, procedurile de fizioterapie (număr cadre medicale, dotarea cu aparatura necesară, etc.), asigurarea cu medicamente şi hrană, condiţiile de igienă, accesibilitatea bolnavilor în grupurile sanitare, modalităţi de deplasare şi petrecere a timpului liber într-un spaţiu adecvat;

Primăriei comunei Vâlcele: posibilitatea asigurării alimentării cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare pentru clădirea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele; timpul estimat pentru realizarea lucrărilor de apă-canal precum şi sursele de finanţare necesare.

Sindicatului „SANITAS” Covasna: punctul de vedere legat de desfiinţarea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele.

1. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost constatate următoarele:

Secţia Externă Întorsura Buzăului

Clădirea în care a funcţionat Centrul de Sănătate „Întorsura Buzăului”,  unitate fără personalitate juridică aparţinând de Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfântu Gheorghe, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Covasna a fost construită începând cu anul 1994 şi terminată în anul 2008.

Fiind o clădire nouă, concepută pentru a fi un spital orăşenesc, oferă confort corespunzător tuturor categoriilor de pacienţi, mai puţin celor cu dizabilităţi (distrofie musculară).

La nivelul secţiei de neurologie există saloane cu 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar propriu, cele mai mari saloane având 5 paturi, şi acestea având acces la grup sanitar.

Capacitatea maximă de internare a pacienţilor cu distrofie musculară în Secţia Externă Întorsura Buzăului este de 80 pacienţi, din care 60 adulţi şi 20 copii, copiii fiind spitalizaţi în cadrul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna.

Bolnavii care se deplasează cu ajutorul căruciorului sunt nemulţumiţi de faptul că uşile băilor sunt mici şi nu pot intra, igiena personală fiind destul de greu de efectuat; pentru a veni în sprijinul acestora, se folosesc scaune mai mici, infirmierele  ajutându-i.

La parterul clădirii pacienţii pot utiliza alte 3 grupuri sanitare care nu sunt alocate nici unei secţii din cadrul spitalului.

Deplasarea pacienţilor în cadrul spitalului este uşurată de existenţa a 3 ascensoare precum şi de rampa amenajată în exteriorul clădirii, la intrarea principală.

Consultaţiile medicale sunt asigurate de personalul medical transferat de la Vâlcele: 2 medici specialişti neurologie adulţi, 2 medici specialişti neurologie pediatrică;

Medicii de specialitate asigură consultaţii şi coordonează conduita terapeutică în 2 sectoare distincte: ambulatoriu şi secţia de recuperare neurologică.

Secţia de recuperare neurologie adulţi este deservită de 8 asistenţi medicali, 9 infirmiere şi 2 îngrijitoare iar cel de recuperare neurologie copii de 6 asistente medicale şi 6 infirmiere.

Fizioterapia este asigurată de aparatura transferată în totalitate de la Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, iar compartimentul de recuperare medicină fizică şi balneologie efectuează procedurile de recuperare.

Blocul alimentar este situat în clădirea veche a spitalului şi, aşa cum se poate vedea şi din fotografiile făcute la faţa locului, este total inadecvat unui spital.

Autorizaţia sanitară de funcţionare a fost emisă în data de 25.01.2012, cu termen de valabilitate de 6 luni (25.07.2012), cu program de conformare pentru îndeplinirea normelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006 – art. 144-163 cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească blocul alimentar şi spălătoria, în vederea obţinerii autorizaţiei. Solicitantul autorizaţiei era obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună un proiect de conformare cu termene realizabile, responsabilităţi, surse de finanţare.

Acest plan nu a fost depus.

La momentul la care este întocmită Nota raport, această autorizaţie a depăşit termenul de valabilitate, neexistând înregistrată la D.S.P. Covasna o nouă solicitare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

 

Centru de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele

Împreună cu managerul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna, d-na Sporea Monica, primarul şi viceprimarul comunei Vâlcele, d-nii Kovacs Laszlo şi Cucu Nicolae, grupul de lucru a constatat următoarele:

– clădirea în care a funcţionat acest centru, a fost construită între anii 1936-1937, şi conform opiniei controlului efectuat de inspectorii de specialitate din cadrul Compartimentului Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor de Construcţii Covasna, nu au fost depistate degradări grave ale construcţiei. Cu toate acestea, clădirea necesită lucrări de modernizare, cu atât mai mult cu cât acoperişul a suferit din cauza incendiului din anul 2004;

– capacitatea de cazare în anul 2010 era de 75 paturi (60 adulţi şi 15 copii), conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 565/26.05.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele

– saloanele erau de 4, 5, 6 şi 7 paturi, la fiecare etaj existând câte un grup sanitar cu 2 toalete şi o baie, unele saloane fiind dotate cu chiuvetă;

– clădirea este dotată cu un singur ascensor pentru persoane precum şi cu unul pentru transportul mâncării de la bucătăria situată la demisol la etajul 1 şi 2;

– balustrada de la scările din interiorul clădirii, s-a constat că era tăiată (conform punctului de vedere al managerului, d-na Monica Sporea, fiind transportată la Întorsura Buzăului pentru a fi montată ca margine de protecţie pentru persoanele cu handicap la rampa de urcare).

– caloriferele din toate încăperile au fost demontate, precum şi corpurile de iluminat;

– depozitarea în deplină dezordine a unor acte (posibil o parte a arhivei Centrului);

– lipsa uşilor de la sobele de teracotă;

– clădirea, în zona demisolului este afectată de igrasie;

– alimentarea cu apă era asigurată din captarea apei din pârâul ce traversează localitatea (conform afirmaţiilor viceprimarului);

– apele reziduale erau colectate într-o fosă septică;

– clădirea nu este conectată la reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare;

● Prezentarea legislaţiei din domeniul persoanelor cu dizabilităţi, respectiv din domeniul persoanelor cu distrofii musculare

Prin adresa cu nr. 12.649/08.08.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna cu nr. 11.444/08.08.2012, a fost transmis de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna un material din care reiese faptul că la nivelul judeţului Covasna se aflau în evidenţa D.G.A.S.P.C. Covasna la sfârşitul semestrului I 2012, 4.430 persoane cu handicap neinsituţionalizate (3.881 persoane adulte şi 549 minori), 19 dintre ele fiind diagnosticate cu distrofie musculară.

Pentru reglementarea condiţiilor în centrele specializate pentru persoane cu handicap instituţionalizate, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 205/16.08.2005, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap, acesta fiind ulterior înlocuit prin Ordinul A.N.P.H. nr. 559/22.10.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap.

În complementar, faţă de sistemul naţional de asistenţă socială, reglementat de Legea nr. 448/2006, există sistemul naţional de sănătate cu unităţi şi baze de tratamente specifice unor afecţiuni.

Imobilul în care a funcţionat, în sistemul naţional de sănătate, Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele a fost adaptat conform Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, NP 051-2001, dispunând de aparatură adecvată pentru tratamente specifice.

● Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, în art. 10 şi art. 11 din Anexa nr. 4 sunt prevăzute normele privind asigurarea condiţiilor generale de igienă, respectiv:

Spitalul trebuie să aibă asigurat accesul la apa potabilă prin cel puţin una dintre variantele următoare:

a). racord la sistem public;

b). sistem individual din sursa proprie.

Indiferent de sursă, calitatea apei va trebui să corespundă normelor în vigoare.

Indiferent de scop, se interzice racordarea spitalului la reţele de ape industriale.

Apa folosită trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată cu Legea nr. 311/2004.

● Primăria comunei Vâlcele a  emis un punct de vedere referitor la asigurarea cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare pentru clădirea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, alimentarea cu apă potabilă s-ar putea realiza din reţeaua de apă care a fost dată în funcţiune în cartierul de rromi din satul Vâlcele, prin extinderea acesteia şi captarea de noi izvoare.

Reţeaua de canalizare existentă este legată la o fosă septică care poate asigura funcţionarea spitalului până la realizarea canalizării în localitate prin aprobarea proiectului depus în anul 2010 pe fondul de mediu, pentru alimentare cu apă şi canalizare a satului Vâlcele

Timpul estimat de autorităţile locale pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă este de 3 luni de la data alocării fondurilor cu această destinaţie (aproximativ 50.000-60.000 Euro).

● Direcţia de Sănătate Publică Covasna

– justificarea privind propunerea formulată pentru transferul activităţii Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele către Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Geza” Covasna – Spitalul Întorsura Buzăului, propunere care a stat la baza emiterii de către Guvernul României a H.G. nr. 489/11.05.2011;

Prin adresa cu nr. 393/09.02.2011, Direcţia de Sănătate Publică Covasna a răspuns solicitării Ministerului Sănătăţii de a propune comasarea şi reprofilarea unor unităţi sanitare din judeţ, respectiv au fost propuse spre comasare Spitalul Orăşenesc Covasna, Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele şi Secţia Externă din Întorsura Buzăului a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” din Sf. Gheorghe, activitatea acestora urmând a fi preluată de Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna.

– punctul de vedere referitor la situaţia actuală după desfiinţarea şi transmiterea unităţilor spitaliceşti în subordinea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna;

Referitor la situaţia actuală a Spitalului de Cardiologie şi implicit a pacienţilor cu afecţiuni neuromusculare din cadrul Secţiei Externe Întorsura Buzăului, condiţiile de cazare şi de tratament pe care le oferă noua locaţie sunt superioare celor care au putut fi asigurate în clădirea din localitatea Vâlcele. Chiar şi în cazul în care pacienţii urmau să  rămână în continuare în clădirea din localitatea Vâlcele, aceasta ar trebuie să suporte lucrări de intervenţie (renovare), pentru a se putea transforma într-un centru modern pentru afecţiunile neuromusculare, activitate ce nu se putea desfăşura decât cu mutarea pacienţilor într-un alt centru pe perioada lucrărilor.

Având în vedere că mutarea activităţii s-a realizat fără alocarea unor sume sau resurse special destinate acestui scop, din resursele proprii ale Spitalului de Cardiologie Covasna, neajunsurile care au generat disconforturi pacienţilor cu afecţiuni neuromusculare pot fi remediate pe parcurs, cu alocarea unor sume relativ mici.

Punctul forte al vechii locaţii din Vâlcele – apa minerală – nu a fost utilizat în tratament nici înainte de mutare. În aceste condiţii, în cazul reînfiinţării spitalului în comuna Vâlcele, trebuie gândit un spital modern care să utilizeze şi această resursă naturală care ar putea atrage şi pacienţi din străinătate.

Întocmirea unei analize (SWOT) a întregii activităţi a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna înainte şi după apariţia H.G. nr. 489/2011, din care să reiasă punctele tari şi slabe ale întregii activităţi

● Casei de Asigurări de Sănătate Covasna:

Modalităţile de contractare a serviciilor medicale în cadrul Spitalului de recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna în anul 2012, comparativ cu modalităţile de contractare a serviciilor medicale în anul 2011 pentru cele 4 unităţi spitaliceşti: Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna, Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, Spitalului Orăşenesc Covasna şi Centrului de Sănătate Întorsura Buzăului din cadrul Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe.

A fost transmisă prin adresa cu nr. 9.290/08.08.2012 Situaţia comparativă a serviciilor medicale spitaliceşti contractate de către CAS Covasna în anii 2011-2012 cu Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna.

Din situaţia transmisă se poate observa faptul că în perioada 01.01.2011-31.05.2011 cheltuielile/pacient la Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” au fost de 2.200 lei iar după mutarea activităţii în cadrul Secţiei Externe Întorsura Buzăului, în perioada 01.06.2011-31.12.2011, valoarea a fost de 2.507 lei/pacient. În total, în cursul anului 2011 valoarea/pacient a fost de 2.357 lei (pentru un număr de 759 pacienţi). 

Pe primele 9 luni ale anului 2012, când activitatea s-a desfăşurat în totalitate la Secţia Externă Întorsura Buzăului, contractarea serviciilor s-a făcut la suma de 2.760 lei/pacient (pentru un număr de 527 pacienţi).

● Sindicatului „SANITAS” Covasna i s-a solicitat punctul de vedere legat de desfiinţarea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele

 

Prin adresa cu nr. 1.542/14.08.2012, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna cu nr. 11.738/16.08.2012 a fost transmis răspunsul Sindicatului SANITAS Covasna, privind solicitarea salariaţilor, dar şi a pacienţilor, de a se elimina din art. 2 din H.G. nr. 489/2011 cu privire la reorganizarea unor unităţi sanitare publice din jud. Covasna, alin 4, în sensul reînfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele chiar şi cu asigurarea managementului Spitalului de Cardiologie Covasna.

Salariaţii sunt nemulţumiţi de mutarea activităţii medicale la Întorsura Buzăului, fiind nevoiţi să facă naveta zilnic aproximativ 120 km. Din cauza veniturilor reduse, 3 salariaţi au fost nevoiţi să-şi dea demisia în momentul mutării activităţii la Întorsura Buzăului, neputând suporta cheltuielile cu deplasarea zilnică.

Asociaţia Distroficilor Muscular din România

Prin memoriul cu nr. 22/02.07.2012 depus la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna şi înregistrat cu nr. 9.215/02.07.2012 A.D.M.R. ne solicită sprijinul în vederea reînfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, aducând ca argumente următoarele aspecte:

– desfiinţarea unicului spital de profil din România şi preluarea activităţii de către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna în cadrul Secţiei Externe Întorsura Buzăului, este considerată o măsură abuzivă şi nelegală, fiind dispusă contra intereselor persoanelor cu distrofii musculare;

– distroficii muscular nu sunt internaţi în alte spitale care deţin specialişti în terapii de întreţinere, fiindu-le refuzată internarea în unităţi spitaliceşti de medicină generală;

– clima rece din zona Întorsura Buzăului este contraindicată bolnavilor distrofici, temperatura foarte scăzută, presiunea foarte mare, sunt factori care favorizează evoluţia bolii;

– imposibilitatea deplasării într-un spaţiu natural adecvat pentru petrecerea timpului liber, aşa cum era cel din localitatea Vâlcele;

– hrana de calitate slabă oferită în noua locaţie, uneori fiind chiar alterată.

CONCLUZII

 

Din analiza tuturor punctelor de vedere solicitate de grupul de lucru şi a documentelor existente, pot fi identificate următoarele concluzii:

Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele, fiind unitate de interes naţional nu putea fi desfiinţat printr-o hotărâre de guvern având la bază propunerile Consiliului Judeţean Covasna şi a Direcţiei de Sănătate Publică Covasna.

Existenţa sediului Asociaţiei Distroficilor Muscular din România, în apropierea Spitalului constituia un avantaj pentru pacienţii diagnosticaţi cu distrofie musculară,  asigurând o mai bună comunicare între membrii asociaţiei precum şi cu personalul medical de specialitate.

Centrul de Patologie Neuromusculară a fost cândva, o unitate de cercetare medicală de primă mărime, specializată doar pe cercetare neuromusculară, folosind apele minerale din zonă în tratamentele terapeutice (apa minerală de Vâlcele este considerată cea mai bogată în magneziu din ţară şi a patra din lume, fiind foarte eficientă în ameliorarea stărilor de epuizare fizică şi psihică, întârzieri în dezvoltare, în convalescenţă, afecţiuni cardiovasculare, ischemie cardiacă).

În decursul timpului infrastructura şi calitatea actului medical s-au deteriorat transformând acest spital într-o unitate socială bazată doar pe internare şi tratare a bolilor neuromusculare.

Lipsa alimentării cu apă potabilă şi a canalizării în sistem centralizat a cestei clădiri ca urmare a dezinteresului autorităţilor locale, reprezintă un punct slab al locaţiei, având în vedere şi faptul că în imediata apropiere a spitalului a fost construită o bază de tratament modernă, prin programul „Drumul apelor minerale”, cu scopul folosirii apelor minerale din zonă.

Din inventarul bunurilor aflate în patrimoniul public al statului şi administrarea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele reiese faptul că alimentarea cu apă potabilă era asigurată de un puţ, drenuri şi o coloană de aducţiune în lungime de 2 km, existând posibilitatea ca printr-o legătură între rezervorul de colectare care deserveşte unitatea militară din localitate şi cel care deserveşte cartierul de rromi, să poată fi mărit debitul.

Alternativa extinderii reţelei existente într-un cartier, emisă de autorităţile locale, ar rezolva problema pe termen scurt, cu cheltuieli mari şi cu incertitudini în privinţa obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

La închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară „dr. Radu Horia” Vâlcele nu s-a realizat predarea documentaţiei privind starea tehnică şi jurnalul evenimentelor şi nu s-a procedat la conservarea clădirii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În urma controlului efectuat de inspectorii de specialitate ai I.S.C. – C.C.I.C.L. Covasna, nu au fost depistate degradări la structura de rezistenţă a construcţiei.

Având în vedere faptul că acest centru reprezenta un reper în dezvoltarea medicinii româneşti, dr. Radu Horia fiind fondatorul şcolii româneşti moderne de patologie neuromusculară, care a creat primul şi singurul “Centru de diagnostic, cercetare şi tratament al maladiilor redo-degenerative”, considerăm că transferul activităţii s-a făcut în mod haotic, clădirea Centrului fiind ulterior devalizată în loc să intre în conservare.

 

Secţia Externă Întorsura Buzăului a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna, funcţionează într-adevăr într-o locaţie nouă, dar neadaptată persoanelor cu dizabilităţi (distrofie musculară), fiind situată într-o zona cunoscută drept „polul frigului” din judeţ, temperaturile extrem de scăzute agravând starea de sănătate a distroficilor muscular.

Autorizaţia de funcţionare eliberată de Direcţia de Sănătate Publică Covasna a fost emisă cu termen de valabilitate de 6 luni, termen expirat la data de 25.07.2012, cu program de conformare pentru îndeplinirea normelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006. Această autorizaţie a fost eliberată temporar datorită condiţiilor insalubre ale blocului alimentar, pacienţii internaţi fiind nemulţumiţi de calitate scăzută a hranei, uneori alterată (plângere înregistrată în data de 13.06.2012 şi adusă la cunoştinţă  medicului de gardă).

S-a constat lipsa spaţiului verde, a unui parc, în preajma spitalului pentru petrecerea timpului liber de către bolnavii cu distrofie musculară care ar favoriza starea sănătăţii fizice şi mentale ale acestora precum şi capacitatea de a se sustrage unui mod de viaţă izolat impus de dizabilitatea de care suferă.

Din analiza realizată pe documente precum: bilanţul pe luna mai 2011 a Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele, balanţa analitică de verificare la data de 31.05.2011; bugetul de venituri şi cheltuieli provizoriu pe aprilie-mai 2011, se constată următoarele:

– un excedent în sumă de 645,86 mii lei, care odată cu transferul către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna a intrat în bugetul general consolidat alături de excedentul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” de 1.254,67 mii lei.

– consumul de medicamente în perioada 01.01.2011-31.05.2011 la Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din Vâlcele, ce se ridica la valoarea de  31.972 lei, a crescut în perioada 01.06.2011-31.12 2011 după ce activitatea a fost transferată la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna la suma de 97.154 lei; iar în primele 7 luni ale anului 2012 la Secţia Externă Întorsura Buzăului, valoarea medicamentelor consumate a ajuns la suma de 120.994,22 lei (date prezentate de managerul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna.

– valoarea consumului de reactivi de laborator în perioada 01.01.2011-31.05.2011 la Centrul de Patologie Neuromusculară „dr. Radu Horia” din Vâlcele, a fost de 10.064 lei, iar în următoarele 6 luni ale anului 2011 pentru Secţia Întorsura Buzăului, valoarea s-a ridicat la suma de 43.874 lei, respectiv în primele 7 luni ale anului 2012 valoarea ridicându-se la suma de 24.976,13 lei;

– procese verbale de predare-primire a obiectelor de inventar (proces verbal predare-primire calorifere, proces verbal predare-primire uşi sobe teracotă şi balustradă), respectiv cele care au fost întocmite după mutarea activităţii Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele la Secţia Externă Întorsura Buzăului, au fost întocmite superficial: fără a fi trecut în clar numele persoanei care a predat precum şi a persoanei care a primit obiectele de inventar, data încheierii acestora, lipsa numărului de înregistrare. Totodată nu există proces verbal de predare-primire a corpurilor de iluminat demontate din clădirea fostului Centru din Vâlcele.

Motivele invocate de managerul Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” cu referire la aceste obiecte sunt nejustificate întrucât obiectele preluate nu-şi găsesc utilitatea în clădirea nouă a Secţiei Externe Întorsura Buzăului.

Neavând toate datele necesare concluzionării desfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele, ne-am adresat Ministerului Sănătăţii, prin adresa cu nr. 9.215/11.09.2012, cu următoarele solicitări:

– motivele care au stat la baza desfiinţării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” din comuna Vâlcele (transformarea lui într-o secţie de neurologie în cadrul unui spital de interes naţional, respectiv Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza”), centru înfiinţat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1400/02.10.1991 şi declarat prin H.G. nr. 1.106/2002 unitate de interes naţional, având în vedere faptul că iniţiatorii desfiinţării acestuia, respectiv reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna şi cei ai Direcţiei de Sănătate Publică Covasna nu aveau competenţa de a elabora Nota de fundamentare care a stat la baza elaborării H.G. nr. 489/11.05.2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice de interes naţional din judeţul Covasna;

– un punct de vedere competent elaborat de către specialişti în domeniul bolilor neuromusculare (distrofii musculare) din cadrul ministerului sănătăţii legat de influenţa apelor minerale precum şi a factorilor de mediu (temperatura şi presiunea atmosferică) în tratamentul acestor tipuri de boli; măsura în care băile cu apă minerală pot influenţa tratarea distrofiilor musculare;

În conformitate cu prevederile Ordinului prefectului nr. 192/2012, grupul de lucru face următoarele PROPUNERI:

– până la rezolvarea memoriului Asociaţiei Distroficilor Muscular din România, în sensul relocării Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” în localitatea Vâlcele, secţia de neurologie a spitalului din Întorsura Buzăului va trebui, ca printr-o minimă investiţie, să redimensioneze uşile grupurilor sanitare astfel încât să fie asigurat accesul persoanelor care se deplasează cu căruciorul;

– efectuarea de către specialiştii Ministerului Sănătăţii a unui audit instituţional;

– efectuarea unui studiu tehnico-economic privind renovarea şi modernizarea  clădirii existente în localitatea Vâlcele, precum şi posibilitatea extinderii acesteia. În cazul în care fondurile necesare acestor lucrări nu pot fi asigurate de la bugetul de stat, se are în vedere accesarea unui grant norvegian şi încheierea unui parteneriat public-privat;

– asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiei şi execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform Legii nr. 10/1995, legea calităţii în construcţii cu modificările ulterioare, atunci când apar degradări la structura de rezistenţă;

– în lipsa cărţii tehnice şi a jurnalului evenimentelor conform prevederilor H.G. nr. 273/1994, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna, în calitate de administrator al clădirii, trebuie să comande unei firme de specialitate întocmirea instrucţiunilor de exploatare;

– relocarea pacienţilor din Secţia Externă Întorsura Buzăului, prin reînfiinţarea Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele, ca unitate cu personalitate juridică sau prin menţinerea sub actuala administraţie, respectiv Secţia de neurologie a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna.

 

 

 

 

Membrii grupului de lucru:

Dl. Milik Otto – subprefectul judeţului Covasna – coordonatorul grupului de lucru

D-na Ştiopu Mihaela – consilier în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna

Dl. Drincă Cristian – expert – Corpul de Control al Prefectului –  Instituţia Prefectului Judeţul Covasna

Dl. Santa Francisc – medic primar epidemiologic – D.S.P. Covasna

Dl. Neagovici Vasile Cătălin – preşedinte Sindicatului SANITAS Covasna

D-na Teodorescu Maria – preşedinte Asociaţiei Distroficilor Muscular România”

  • Alegerile  pentru Camera Deputatilor si Senat din 9 Decembrie 2012, au interupt solutionarea adresei trimise.
  • Din ianuarie 2013 am reluat procesul de solicitare a  redeschiderii spitalului. De data aceasta mult in defavoarea noastra deoarece Prefectul Codrin Munteanu, cel care a ordonat infiintarea grupului de lucru,  a fost numit în funcţia de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale.
  • Iata-ne singuri, saraci, imobilizati, fara asistenta medicala, ingroziti de faptul ca membrii ne mor in continuare. Dar de ce sa se mai teama un om care nu mai are nimic de pierdut? De nimic! Nu ne mai temem de nimic. Suntem cei mici, hotarati sa rasturnam carul mare.
  • Am inaintat dosare voluminoase continand tot ce inseamna informatie adunata de la inchiderea spitalului si pana in present catre: Guvernul Romaniei, Ministerul Sanatatii, Comisiile Parlamentare competente, precum si alte foruri in masura sa ne sprijine.
  • Itinerariul memoriului  a fost urmarit in mod obsedant si regulat de colega noastra din Bucuresti, Daniela Tontsch. Nu are sens sa descriem cum memoriul a trecut de la un secretar de stat, la un director, si apoi la alt secretar de stat, la Asistenta Medicala, etc.
  • Ceea ce putem sa va spunem astazi, este ca toate eforturile noastre nu au ramas in zadar. De la nivel inalt s-a dat ordin de verificare a tuturor informatiilor furnizate. Informatiile din teren vor constitui un raport care va ajunge pe biroul ministrului sanatatii, acesta v-a hotarî in favoarea noastra sau in defavoare.
  • In acest moment nu stim daca putem  fim optimisti, cei aflati la putere nu au stat niciodata in preajma unui distrofic incremenit de durere, fara medicamente, fara terapii de intretinere, obligat sa traiasca din 290 lei pe luna. Nu l-au cunoscut pe colegul nostru George Tita care s-a stins in anul 2012 din cauza durerilor cumplite, fara sa aiba posibilitatea internarii intr-un spital de profil. Nu au cunoscut agonia in care traiesc distroficii, speram sa nu ramana indiferenti!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *