R O M Â N I A           

                       

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                           

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL COVASNA       

NESECRET

Exemplar nr. ____

Nr.9215

Data 16.07.2012

Către,

    – DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA

    – ASOCIAŢIA DISTROFICILOR MUSCULAR – ROMÂNIA

    – SINDICATUL „SANITAS” COVASNA

    – SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ „DR.

    BENEDEK GEZA” COVASNA

Având în vedere Memoriul Asociaţiei Distroficilor Muscular – România nr. 22/02.07.2012, înregistrat cu nr. 9215/02.07.2012 referitor la redeschiderea în localitatea Vâlcele a Centrului de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia”,

Vă rugăm să nominalizaţi în cursul zilei de azi, 17.07.2012, la număr fax 0267/352694, o persoană care să facă parte din Grupul de lucru pentru analizarea memoriului şi identificarea unor soluţii menite să vină în sprijinul persoanelor cu distrofii musculare.

Cu stimă,

 

 

PREFECT,

          Codrin Dumitru MUNTEANU

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *